Wyniki projektu

Jeśli cała fl ota elektrycznych autobusów i tramwajów może być bardziej energooszczędna poprzez szkolenia kierowców to daje nam to kilka tysięcy euro i dużą ilości energii zaoszczędzone rocznie na jednym tylko pojeździe. Oznacza również zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2 w naszych miastach. Osiągamy tym samym znaczne korzyści dla środowiska związane z używaniem czystych pojazdów transportu publicznego w porównaniu do pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i samochodami prywatnymi.

 

ACTUATE planuje:

  • zademonstrowanie potencjału oszczędności energii w wynikubudowy zdolności (tak zwanego „capacity building”) w energooszczędnej jeździe ekologicznie czystymi pojazdami
  • określenie minimalnych kryteriόw i standardόw dla jazdy ekologicznej i integrację ich do szkolenia podstawowego i kontynuacyjnego w organizacjach transportu publicznego, jak również do przyszłych struktur kwalifi kacji dla kierowców zawodowych
  • dążenie do lepszego stylu jazdy i motywacji kierowców transportu publicznego do prowadzenia ich czystego pojazdu w bardziej ekologiczny sposób,
  • integrację informacji dotyczącej ekologicznej jazdy przez elektryczny typ pojazdu do portalu czystych pojazdόw Komisji Europejskiej

Wszystkie wyniki i rezultaty projektu – takie jak np. minimalne kryteria szkoleniowe,  wyniki nauczania i materiały szkoleniowe dla eko-jazdy pomogą innym publicznym przedsiębiorstwom transportowym edukować własnych kierowcόw w sprawdzony już sposób.

ACTUATE Project Reports

Below you can download all of ACTUATE's project reports. The list will constantly be updated.

    D1.2. ACTUATE final PU report
            CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL (PDF)
    D2.1. Report on minumum criteria and learning outcomes for safe eco-driving trainings final [PDF]
    D2.2. Report on introduction strategy for safe eco-driving training programmes [PDF]
    D3.1. Delphi Report (PDF)
    D3.7. Eco-Driving Simluation Feasability Study (PDF)
    D4.1. Evalution Report (PDF)
    D5.1. Dissemination Plan (PDF)

    D5.6. Lessons Learnt Broschure (PDF)

Training materials available for download

As part of the project outputs the ACTUATE partners are developing training materials for safe eco-driving of clean vehicles. These training materials will help other public transport providers to train their own drivers in a tried and tested manner.

For each language you can download the available ACTUATE training materials below:

Press Kit:                          CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Flyer:                                CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Starter Kit:                        CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Motivation Campagne:        CZ: 1,2,3,4,5            EN: 1,2,3,4,5        FR: 1,2,3,4,5

                                        DE: 1,2,3,4,5            ES: 1,2,3,4,5

Training Concept:              CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Training Presentation Trolleybus: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL, RO

Training Broschure Trolleybus:       CZ, DE, EN, ES, PL, RO

Training Presentation HybridbusCZ, DE, EN, ES, FR, IT

Training Broschure Hybridbus:       CZ, DE, EN, ES, FR, IT, 

Training Presentation Tram:          CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Training Broschure Tram:               CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

E-learning login:

User name:
Password:

 Register