Výstupy projektu

V případě, že se provozování tramvají, hybridních autobusů a trolejbusů stane energeticky efektivnějším zásluhou výcviku řidičů, dojde k výrazné úspoře provozních nákladů a ke snížení spotřeby energie. Mezi jiné výhody provozování ekologických vozidel městské hromadné dopravy ve srovnání s osobní automobilovou dopravou a vozy s dieselovým motorem také patří snížení emisí CO2 a zlepšení kvality ovzduší ve městech.


Projekt ACTUATE:

  • poukáže na potencionální úspory elektrické energie při bezpečném, ekologickém a ekonomickém ovládání vozidelelektrické trakce,
  • definuje minimální požadavky a standardy pro ekonomické a ekologické řízení vozidel (eco-driving) a začlení je do základního i pokročilého vzdělávání v dopravních podnicích a v budoucnu také do kvalifi kačních požadavků na profesionální řidiče,
  • přispěje ke zlepšení chování a zvýšení motivace řidičů městské hromadné dopravy, aby řídili vozidla ekologicky přínosnějšími způsoby,
  • bude se podílet na vytvoření integrované databáze o ekologickém provozu jednotlivých typů vozidel elektrické trakce na portálu Evropské komise o ekologických vozidlech.

Všechny závěry a výsledky projektu (např. minimální podmínky pro školení a výcvik, učební a výcvikové materiály pro eco-driving) v budoucnu pomohou ostatním dopravním podnikům vycvičit své řidiče osvědčenými a ověřenými způsoby.

ACTUATE Project Reports

Below you can download all of ACTUATE's project reports. The list will constantly be updated.

    D1.2. ACTUATE final PU report
            CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL (PDF)
    D2.1. Report on minumum criteria and learning outcomes for safe eco-driving trainings final [PDF]
    D2.2. Report on introduction strategy for safe eco-driving training programmes [PDF]
    D3.1. Delphi Report (PDF)
    D3.7. Eco-Driving Simluation Feasability Study (PDF)
    D4.1. Evalution Report (PDF)
    D5.1. Dissemination Plan (PDF)

Training materials available for download

As part of the project outputs the ACTUATE partners are developing training materials for safe eco-driving of clean vehicles. These training materials will help other public transport providers to train their own drivers in a tried and tested manner.

For each language you can download the available ACTUATE training materials below:

Press Kit:                          CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Flyer:                                CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Starter Kit:                        CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Motivation Campagne:        CZ: 1,2,3,4,5            EN: 1,2,3,4,5        FR: 1,2,3,4,5

                                        DE: 1,2,3,4,5            ES: 1,2,3,4,5

Training Concept:              CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Training Presentation Trolleybus: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL, RO

Training Broschure Trolleybus:       CZ, DE, EN, ES, PL, RO

Training Presentation HybridbusCZ, DE, EN, ES, FR, IT

Training Broschure Hybridbus:       CZ, DE, EN, ES, FR, IT, 

Training Presentation Tram:          CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

Training Broschure Tram:               CZ, DE, EN, ES, FR, IT, PL

E-learning login:

User name:
Password:

 Register