Projekt ACTUATE se zaměřuje na zlepšení řízení vozidel s cílem snížit energetickou náročnost provozu

Eco-driving (ekonomické a ekologické řízení) představuje způsob, jak učinit městskou hromadnou dopravu bezpečnější a úspornější, o jeho účinku svědčí řada studií. V rámci projektu ACTUATE se uskuteční školení a výcvik řidičů v oblasti ekonomičtějšího a ekologičtějšího provozu městské hromadné dopravy. 
Projekt ACTUATE podporuje zavedení školení a výcviku v oblasti ekonomického a ekologického řízení vozidel (eco-drivingu) a pomáhá tak využívat energeticky úsporná ekologická vozidla městské hromadné dopravy (např. tramvaje, hybridní autobusy, trolejbusy, včetně vozidel se superkapacitory). Rovněž propaguje jejich větší využití. Školení a výcvik v rámci projektu ACTUATE doplní již zavedené formy ekonomického a ekologického provozu (eco-drivingu), které se dosud zaměřovaly především na vozy s dieselovým motorem. 
Pro projekt jsou klíčoví řidiči, kteří hrají zásadní roli ve zlepšení plynulosti jízdy a v úspoře energií. Stimulační kampaně zajistí, aby řidiči městské hromadné dopravy používali poznatky z výcviku i po jeho ukončení.

Cíle projektu jsou:

  • Osvojení bezpečnějšího a zár oveň energeticky úsporného ovládání ekologických vozidel (tramvaje, hybridní autobusy a tr olejbusy, včetně vozidel se superkapacitory).
  • Plné využití potenciálu ekologických vozidel a zvýšení jejich úspor nosti následujícímizpůsoby:
  • Vývoj nových přístupů ve výcviku a jejich ověř ení v praxi;
  • Zavedení stimulujících kampaní pr o řidiče tramvají, hybridních autobusů, tr olejbusů a vozidel se superkapacitory.

Ekonomické a ekologické řízení vozidla (eco-driving) je soubor opatření, který vede ke snížení energetické náročnosti provozu a významně se podílí na snížení emisí produkovaných dopravními prostředky a přispívá tím k dosažení jedné z priorit Evropské komise. Identifikace a postupná eliminace neefektivních návyků při řízení vozidla (např. prudké brzdění, rychlý rozjezd) a eliminace nadměrné spotřeby elektrické energie mohou vést ke snížení provozních nákladů a množství produkovaných emisí při současném zvýšení bezpečnosti cestujících.

Prozatím jsou dobře známé přínosy ekologického provozu v případě osobních aut a dieselových autobusů. Naproti tomu možnosti využití ekologického provozu při řízení vozů elektrické trakce v rámci městské hromadné dopravy nejsou dosud nijak známé, natož aby byly uvedeny do praxe.

E-learning login:

User name:
Password:

 Register